Στις 16 & 17 Απριλίου 2016 τα musli Kolln πραγματοποίησαν προωθητική ενέργεια στα πλαίσια του 1ου Επιστημονικού και Εκθεσιακού forum για Διατροφή- Υγεία-Ομορφία (Δ.Υ.Ο.) στο METROPOLITAN EXPO.

Οι επισκέπτες (γιατροί, διατροφολόγοι, γυμναστές κλπ.) είχαν την ευκαιρία δοκιμάσουν την ποιότητα Kolln και να λάβουν συσκευασίες δωρεάν.